strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Szpital Specjalistyczny w Pile serwis informacyjny 
Informacje Podstawowe
 • Status Prawny
 • Dane teleadresowe
 • Struktura Organizacyjna
 • 8903
  Administracja
 • RADA SPOŁECZNA
 • Dyrekcja Szpitala
 • Część Medyczna
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Zakłady i Pracownie
 • Akty Prawne
 • Statut
 • Regulamin
 • Budżet
 • Majątek
 • Ogłoszenia
 • Karta Praw Pacjenta
 • Zamówienia Publiczne
 • Ogłoszenia Przetargów
 •       -- POSTĘPOWANIA - ROK 2018
        -- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Inne
 • Misja
 • Zakres usług
 • Cennik Usług Medycznych
 • Przetargi na dzierżawę nieruchomości
 • Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Nieudostępniono w BIP
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Zamówienia Publiczne \ Ogłoszenia Przetargów \ Rok 2009 \ Modernizacja Bloku Operacyjnego \ Pytanie nr 13 \

    3015

   

  Dyrektor

  (067) 210 62 00

   

  Centrala

  (067) 210 66 66

  Fax.

  (067) 210-62-06

   

  e-mail:

  wszpila@pi.onet.pl

   

   

   

  www.szpitalpila.pl

   

   

   

  SZPITAL SPECJALISTYCZNY

  w PILE

  im. Stanisława Staszica

  64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

   

   

   

   

   


  Piła,20 stycznia 2010 roku

  NO.VII.-240/89/09

   

  wg rozdzielnika

   

   

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Przebudowa i remont sal operacyjnych wraz z dostawą sprzętu medycznego”

   

   

  Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

   

  1. Czy projektant potwierdza treść zapisu z opisu technicznego części budowlanej w poz. 2.3 w brzmieniu „wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych polerowanych (cięcie komputerowe) łączonych wąsko-fugowo, fugami 0,3 mm, chemoodpornymi klasy C48”. Czy nie występuje tu błąd? Czy zamiast 0,3 mm nie powinni być 3 mm? Fugę o odporności chemicznej klasy C48 można układać od szerokości min. 3 mm.

  Odpowiedź: Tak, potwierdza. Dopuszcza jednocześnie inne rodzaje fug dla wykonania połączenia wąskofugowego.

  1. Czy projektant przewidział glazurę ścienna błyszczącą czy gres naturalny polerowany?

   Odpowiedź: Gres polerowany.

  1. Prosimy o wskazanie (opis, rysunek….)jak ma wyglądać styk wykładziny podłogowej z okładzina z płytek.

  Odpowiedź: Najniżej położony rząd elementów okładziny ściennej musi być zafrezowany na grubość wykładziny tarketowej tak by możliwe było zlicowanie wykładziny i powierzchni płytek.

  1. W udzielonych odpowiedziach z załącznika o nazwie „pytanie nr 3” znajduje się odpowiedź na pytanie nr 1, w którym Projektant (rzekomo ze względu na zachowanie zasad uczciwej konkurencji) nie podał producenta wymaganych drzwi przesuwnych z atestem p.poż. wymaganym w dokumentacji (chodzi o drzwi nr A5 i A* oraz A6 i A6*). Jednocześnie w wielu innych odpowiedziach Projektant takie nazwy producentów padają.

  W dokumentacji projektant jako przykładowego producenta ww drzwi podaje firmę Pomorska fabryka Okien. Tymczasem – jak zaznaczono w poprzednio zadanych pytaniach podana firma nie jest w stanie wyprodukować takich drzwi z atestem, podobnie jak kilka innych firm, do których zwróciliśmy się z prośbą o wycenę zaprojektowanej stolarki.

  W związku z tym, że zaprojektowane w dokumentacji drzwi MS Pomorska nie mają atestu p.poż EI30 prosimy o podanie przykładowych nazw kilku firm znanych projektantowi, które są w stanie wyprodukować takie drzwi aluminiowe przesuwne, z odpowiednim atestem EI30 lub prosimy o podanie innego rozwiązania projektowego.

  Odpowiedź: W związku ze zmianami w zakresie ustalenia nowych stref pożarowych w całym obiekcie szpitalnym Zamawiający po konsultacji ze służbami p.poż. podjął decyzję o zmianie klasy odporności pożarowej niżej wyszczególnionych drzwi w obrębie Bloku Operacyjnego:

  a)       drzwi przesuwne, na traktach komunikacyjnych wokół sal operacyjnych o oznaczeniu:

  A15x – 1 szt

  A15 – 1 szt

  A16x – 1 szt

  A16 – 1 szt

  rezygnacja z klasy odporności pożarowej EI30

   

  b)       drzwi przymykowe o oznaczeniu:

  A17 – 1 szt. – wymagana wyższa klasa odporności tj. EI60 (wejście na trakt porodowy)

  A18 – 1 szt. – wymagana wyższa klasa odporności tj. EI60 (wejście od strony endoskopii)

   

  c)       drzwi przymykowe do klatek schodowych o oznaczeniu:

  AI12 0 2 szt. – wymagana wyższa klasa odporności tj. EI60,

  AI13 – 1 szt – wymagana wyższa klasa odporności tj. EI60

   

   

  5.      W nawiązaniu do zamieszczonej odpowiedzi –załącznik o nazwie „pytanie nr 7” w odpowiedzi na pytanie nr 7 tego załącznika w brzmieniu: „w opisie budowlanym na str. 13 zapisano, że projektuje się wykonanie nowych higienicznych sufitów podwieszanych systemowo:

  a) dla sal operacyjnych – np. Armstrong  Ocal Bioguard

  b) w pozostałych pomieszczeniach – np. Bioguaed Plan

  W dokumentacji projektowej brak jest zestawienia powierzchni z podziałem na poszczególne rodzaje sufitów.

  W przedmiarze zaś w poz. 65 występuje jedynie 231,5 m2 sufitu Ocal Bioguard Clip a przecież powierzchnia całego bloku wynosi 1307,91 m2. Prosimy o uzupełnienie w odpowiedzi o zestawienie powierzchni przewidywanych dla poszczególnych typów sufitów. Pojawiła się odpowiedź Armstrong Ocal Bioguard – 270 m2, Arstrong Bioguard Plan – 1040 m2. Proszę o podanie zestawienia pomieszczeń z rodzajami wszystkich przewidywanych typów sufitów.

  Odpowiedź: Należy przyjąć do przedmiaru ilości jak podano wcześniej tj: Armstrong Ocal Bioguard – 270m2 oraz Arstrong Bioguard Plan – 1040 m2

  6.      W nawiązaniu do zamieszczonych odpowiedzi – załącznik o nazwie „pytanie nr 6” – odpowiedzi na pytanie nr 7 – sufity podwieszane: Czy zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację zadania ze względu na zwiększenie o 1078 m2 powierzchni sufitów podwieszanych w stosunku do przedmiaru/ (jest w przedmiarze 231,5 m2, a ma być 270+1040 m2). Pyatnie ogólnie dotyczy również innych elementów uznanych przez projektanta w udzielonych odpowiedziach, a nie ujętych w przedmiarze (np. kolumna, kabiny itp.).

  Odpowiedź Zgodnie z art. 86 ust. 3 Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  7.      W nawiązaniu do zamieszczonych odpowiedzi – załącznik o nazwie „pytanie nr 5”- w zakresie Mikroskopu Okulistycznego nie udzielono odpowiedzi co do instalacji elektrycznej. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie.

  Odpowiedź Mikroskop okulistyczny będzie zamontowany w sali operacyjnej nr II. Mikroskop jest zasilany z obwodów separowanych obecnie istniejących. Tak samo ma być zasilany mikroskop po wykonaniu modernizacji Bloku Operacyjnego.

  8.      W nawiązaniu do zamieszczonych odpowiedzi – załącznik o nazwie „pytanie nr 2” – w zakresie pytania 2 odnośnie dźwigów znalazła się odpowiedź: „winda  osobowo –towarowa dla pomieszczenia nr 40 – modernizacja polega na montażu dodatkowych drzwi w istniejącej kabinie lub wymianie kabiny na nową..” Prosimy o jednoznaczne określenie co jest przedmiotem przetargu montaż dodatkowych drzwi czy wymiana kabiny na nowa.

  Odpowiedź Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest kompleksowa wymiana windy łączącej trakt brudny Bloku Operacyjnego ze strefą przyjęć Centralnej Sterylizatorni. W związku z tym w ofercie należy ująć wymianę kabiny dźwigowej, wymianę napędu na nowy hydrauliczny. Winda musi posiadać dwa przystanki w poziomie Bloku Operacyjnego oraz w poziomie Centralnej Sterylizacji. Wymagane jest otwieranie drzwi kabiny na dwie strony zarówno na poziomie Bloku Operacyjnego jaki i Centralnej Sterylizatorni.

   

    udostępnił Zbigniew Dziekan dnia 2010-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra