strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Szpital Specjalistyczny w Pile serwis informacyjny 
Informacje Podstawowe
 • Status Prawny
 • Dane teleadresowe
 • Struktura Organizacyjna
 • 8903
  Administracja
 • RADA SPOŁECZNA
 • Dyrekcja Szpitala
 • Część Medyczna
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Zakłady i Pracownie
 • Akty Prawne
 • Statut
 • Regulamin
 • Budżet
 • Majątek
 • Ogłoszenia
 • Karta Praw Pacjenta
 • Zamówienia Publiczne
 • Ogłoszenia Przetargów
 •       -- POSTĘPOWANIA - ROK 2018
        -- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Inne
 • Misja
 • Zakres usług
 • Cennik Usług Medycznych
 • Przetargi na dzierżawę nieruchomości
 • Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Nieudostępniono w BIP
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Zamówienia Publiczne \ Ogłoszenia Przetargów \ Rok 2009 \ Modernizacja kotłowni \ Pytanie 4 \

    2429

     Dyrektor


  (067) 210 62 00


   


  Centrala


  (067) 210 66 66


  Fax.


  (067) 210-62-06


   


  e-mail:


  wszpila@pi.onet.pl


   


   


   


  www.szpitalpila.pl


   


   


     SZPITAL SPECJALISTYCZNY


  w PILE


  im. Stanisława Staszica


  64-920 Piła, ul. Rydygiera 1


   


   


   


   


     Piła, 29 kwietnia 2009 roku


  NO.VII.-240/15/09


   


  wg rozdzielnika


   


   


  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem „Modernizacja kotłowni”


   


   


  Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:


   


   


  Pytanie nr 1


  W przedmiarze nr III/C/zeszyt 9 „Technologia kotłowni parowej” w pozycji nr 20 kosztorysant zapisał: 2 szt. zaworu bezpieczeństwa SV 607 dn 32/50


  Zaś w zestawieniu materiałów w dokumentacji na str. 25 pod nazwą „II Specyfikacja urządzeń podstawowych” taki zawór nie występuje.


   


  Natomiast w poz. 21 kosztorysant zapisał: 1 szt. zaworu bezp. SV 607 dn 40/65


  zaś w zestawieniu j.w. na str. 25 takie zawory występują trzykrotnie (ZB3, ZB4 i ZB7).


   


  Prosimy o wyjaśnienie która liczba jest prawidłowa – z przedmiaru czy z zestawienia w dokumentacji i w jaki sposób skorygować przedmiar i kosztorys.


   


   


  Pytanie nr 2


  W przedmiarze nr III/C/zeszyt 9 „Technologia kotłowni parowej” w pozycji nr 26 kosztorysant zapisał: 14 szt. zaworów BSA-1  o średnicy Dn25


  zaś na str. 26 w zestawieniu materiałów w dokumentacji pod nazwą „II Specyfikacja urządzeń podstawowych” zaworów tych jest 17 szt. (oznaczone nr 5P).


   


  Prosimy o wyjaśnienie która liczba jest prawidłowa – z przedmiaru czy z zestawienia w dokumentacji i w jaki sposób skorygować przedmiar i kosztorys.


   


   


   


  Pytanie nr 3


   


  W przedmiarze nr III/C/zeszyt 9 „Technologia kotłowni parowej” w pozycji nr 31 kosztorysant zapisał: 7 szt. zaworów DCV 2  o średnicy Dn25


  zaś na str. 27 w zestawieniu materiałów w dokumentacji pod nazwą „II Specyfikacja urządzeń podstawowych” zaworów tych jest 9 szt. (oznaczone nr 10P).


   


  Prosimy o wyjaśnienie która liczba jest prawidłowa – z przedmiaru czy z zestawienia w dokumentacji i w jaki sposób skorygować przedmiar i kosztorys.


   


  Odp.: W załączeniu przesyłamy uzupełniony przedmiar robót na płytach CD.


   


  Pytanie nr 4


   


  W kosztorysie MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PARORO-WODNEJ-MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ


   


  Poz. Montaż płyty osłonowej zewnętrznej 'RUKKI", grub. 8 cm. Płyta warstwowa, ścienna grub. 8 cm "RUKKI SCW" EI 60


  Podana płyta warstwowa w dokumentacji  nie jest produkowana przez firmę Ruuki.


  Płyty SCW są płytami dachowymi, natomiast ścienna ruuki posiada dwa różne wykonania: tylko EI- 45 i 120


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty warstwowej.


   


  Odp.: Płyty osłonowe zewnętrzne RUKKI SCW są płytami ściennymi, płytami dachowymi są płyty oznaczone symbolem DW. Przyjmuje się płytę RUKKI SCW EI 60 gr. 8 cm.


   


  Pytanie nr 5


   


  W kosztorysie MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ - KOTŁOWNIA PAROWA-PRZEDMIAR


   


  Poz. Ocieplenie ścian i sufitów budynków z betonu w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  ognioodpornej CONLIT grub. 6 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących – analogia


   


  a)    proszę o podanie parametrów technicznych dla izolacji, ponieważ płyta typu Conlit występuje w różnych typach .


   


  b)    proszę o podanie parametrów technicznych dla zaprawy klejowej którą należy zastosować do klejenia płyt .


   


  Odp.: Płyta CONLIT 150 P gr 5 cm, zaprawa klejowa CONLIT GLUE


   


  Pytanie nr 6


   


  W kosztorysie MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ - KOTŁOWNIA PAROWA-PRZEDMIAR


   


  Poz. Ocieplenie pionu wentylacyjnego  w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej ognioodpornej CONLIT grub. 6 cm  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z  gotowej suchej mieszanki – analogia


   


  a)    proszę o podanie parametrów technicznych dla izolacji ponieważ płyta typu Conlit występuje w różnych typach,


  b)    proszę o podanie parametrów technicznych dla zaprawy klejowej którą należy zastosować do klejenia płyt .


  Odp.: Płyty osłonowe zewnętrzne RUKKI SCW są płytami ściennymi, płytami dachowymi są płyty oznaczone symbolem DW. Przyjmuje się płytę RUKKI SCW EI 60 gr. 8 cm.


   


  Pytanie nr 7


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho, grub. 8 cm.


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty izolacyjnej.


   


  Odp.: Płyta PANELROCK gr.8 cm firmy ROCKWOOL


   


  Pytanie nr 8


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Obudowa ścian osłonowych z płyt "RUKKI" grub. 8 cm, mocowanie do istniejącej konstrukcji stalowej – analogia Płyta warstwowa, ścienna grub. 8 cm "RUKKI Scw" EI 60


  Podana płyta warstwowa w kosztorysie  nie jest produkowana przez firmę Ruuki


  Płyty SCW są płytami dachowymi, natomiast ścienna ruuki posiada dwa wykonania: EI- 45 i EI 120


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty warstwowej.


   


  Odp.: Płyty osłonowe zewnętrzne RUKKI SCW są płytami ściennymi, płytami dachowymi są płyty oznaczone symbolem DW. Przyjmuje się płytę RUKKI SCW EI 60 gr. 8 cm.


   


  Pytanie nr 9


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho, grub. 10 cm Płyty z wełny mineralnej półtwarde 100 gr.100mm


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty izolacyjnej.


   


  Odp.: Płyta PANELROCK gr.10 cm firmy ROCKWOOL


   


  Pytanie nr 10


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Ocieplenie pionu wentylacyjnego  w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej ognioodpornej CONLIT grub. 6 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – analogia


   


  a)    proszę o podanie parametrów technicznych dla izolacji ponieważ płyta typu Conlit występuje w różnych typach.


  b)    proszę o podanie parametrów technicznych dla zaprawy klejowej którą należy zastosować do klejenia płyt .


  Odp.: Płyta CONLIT 150 P gr 5 cm, zaprawa klejowa CONLIT GLUE


   


  Pytanie nr 11


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Obudowa dachu z blach fałdowych z ociepleniem dwupowłokowym, płyta dachowa "RUKKI" grub. 12 cm


  Płyta warstwowa, dachowa o rdzeniu z wełny mineralnej "RUKKI" grub. 12 cm


   


  Podana grubość  płyty warstwowej  nie jest produkowana.


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty warstwowej.


   


  Odp.: Płyta warstwowa dachowa o rdzeniu z wełny mineralnej RUKKI gr. 14 cm.


   


  Pytanie nr 12


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej grub. 4 cm klejonymi lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych


  Płyty z wełny mineralnej, twardej "150" grub. 4 cm


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty izolacyjnej.


   


  Odp.: Płyta CB-ROCK z ROCKWOOL gr 7 cm.


   


   


   


   


  Pytanie nr 13


   


  W kosztorysie. MODUŁ-PRZEBUDOWA KOTŁOWNI PAROWO-WODNEJ-KOTŁOWNIA WODNA-ARCHITEKTURA


   


  Poz. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej grub. 18cm  klejonymi lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża z blach falistych lub trapezowych


  Płyty z wełny mineralnej, twardej grub. 18,0 cm


   


  Proszę o podanie parametrów technicznych dla płyty izolacyjnej.


   


  Odp.: Płyta CB-ROCK z ROCKWOOL gr 18 cm.


   


   

    udostępnił Zbigniew Dziekan dnia 2009-04-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra