strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Szpital Specjalistyczny w Pile serwis informacyjny 
Informacje Podstawowe
 • Status Prawny
 • Dane teleadresowe
 • Struktura Organizacyjna
 • Administracja
 • RADA SPOŁECZNA
 • Dyrekcja Szpitala
 • Część Medyczna
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Zakłady i Pracownie
 • Akty Prawne
 • Statut
 • Regulamin
 • Budżet
 • Dane ekonomiczne
 • Majątek
 • Ogłoszenia
 • Karta Praw Pacjenta
 • Zamówienia Publiczne
 • Ogłoszenia Przetargów
 •       -- POSTĘPOWANIA - ROK 2019
           --- PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - 2019 rok
           --- LEKI DO PROGRAMÓW LEKOWYCH (III)
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (III)
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług sprzątania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica.
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług prania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica.
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług prania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica (II).
           --- Dostawa środków do utrzymania czystości
              ---- Ogłoszenie o zamówieniu
              ---- SIWZ + zal.
              ---- Zał. nr 2
              ---- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
              ---- Zmiana treści SIWZ
              ---- Zmiana Zał. nr 2
              ---- Pytania
              ---- Protokół z otwarcia ofert
              ---- Ogłoszenie o wyniku postępowania
           --- Odzież i bielizna jednorazowego użytku
           --- USŁUGA PRANIA I TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ
           --- Dostawa gazów medycznych i technicznych (II)
           --- Dostawa materiałów opatrunkowych IV - dogrywka
           --- Odczynniki do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora II
           --- Dostawa energii elektrycznej.
           --- Leki, substancje recepturowe oraz dietetyczne środki spożywcze (III)
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
           --- Implanty ortopedyczne i endoprotezy II
           --- Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistrycznym w Pile im. Stanisława Staszica
           --- DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (II)
           --- Dostawa płynów do hemodializ
           --- Dostawa mleka i przetworów z mleka
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (II)
           --- Probówki, wymazówki i inny drobny sprzęt laboratoryjny
           --- DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (III)
           --- Świdczenie usług serwisowych urządzeń medycznych
           --- Dostawa zestawu urządzeń medycznych dla Pracowni Endoskopii
           --- Soczewki wewnątrzgałkowe
           --- ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
        -- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 • Platforma zakupowa
 • Inne
 • Misja
 • Zakres usług
 • Cennik Usług Medycznych
 • Przetargi na dzierżawę nieruchomości
 • Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Nieudostępniono w BIP
 • KONKURS NA WYBÓR BROKERA
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Zamówienia Publiczne \ Ogłoszenia Przetargów \ POSTĘPOWANIA - ROK 2019 \ Dostawa środków do utrzymania czystości \

  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ + zal.
  3. Zał. nr 2
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Zmiana treści SIWZ
  6. Zmiana Zał. nr 2
  7. Pytania
  8. Protokół z otwarcia ofert
  9. Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra