strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Szpital Specjalistyczny w Pile serwis informacyjny 
Informacje Podstawowe
 • Status Prawny
 • Dane teleadresowe
 • Struktura Organizacyjna
 • Administracja
 • RADA SPOŁECZNA
 • Dyrekcja Szpitala
 • Część Medyczna
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Zakłady i Pracownie
 • Akty Prawne
 • Statut
 • Regulamin
 • Budżet
 • Dane ekonomiczne
 • Majątek
 • Ogłoszenia
 • Karta Praw Pacjenta
 • Zamówienia Publiczne
 • Ogłoszenia Przetargów
 •       -- POSTĘPOWANIA - ROK 2019
           --- PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ - 2019 rok
           --- LEKI DO PROGRAMÓW LEKOWYCH (III)
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (III)
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług sprzątania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica.
              ---- Ogłoszenie o dialogu technicznym
              ---- Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego
              ---- Załącznik A
              ---- Załącznik B
              ---- Załącznik C
              ---- Załącznik D
              ---- Załącznik E
              ---- Załącznik F
              ---- Załącznik G
              ---- Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego
              ---- Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego z dnia 26.08.2019 r.
              ---- Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego z dnia 29.08.2019 r.
              ---- Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego II
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług prania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica.
           --- Dialog techniczny - Świadczenie usług prania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica (II).
           --- Dostawa środków do utrzymania czystości
           --- Odzież i bielizna jednorazowego użytku
           --- USŁUGA PRANIA I TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ
           --- Dostawa gazów medycznych i technicznych (II)
           --- Dostawa materiałów opatrunkowych IV - dogrywka
           --- Odczynniki do badań immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora II
           --- Dostawa energii elektrycznej.
           --- Leki, substancje recepturowe oraz dietetyczne środki spożywcze (III)
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
           --- Implanty ortopedyczne i endoprotezy II
           --- Świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w Szpitalu Specjalistrycznym w Pile im. Stanisława Staszica
           --- DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (II)
           --- Dostawa płynów do hemodializ
           --- Dostawa mleka i przetworów z mleka
           --- SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (II)
           --- Probówki, wymazówki i inny drobny sprzęt laboratoryjny
           --- DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (III)
           --- Świdczenie usług serwisowych urządzeń medycznych
           --- Dostawa zestawu urządzeń medycznych dla Pracowni Endoskopii
           --- Soczewki wewnątrzgałkowe
           --- ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA
           --- Odzież i bielizna j.u. II
        -- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 • Platforma zakupowa
 • Inne
 • Misja
 • Zakres usług
 • Cennik Usług Medycznych
 • Przetargi na dzierżawę nieruchomości
 • Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Nieudostępniono w BIP
 • KONKURS NA WYBÓR BROKERA
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Zamówienia Publiczne \ Ogłoszenia Przetargów \ POSTĘPOWANIA - ROK 2019 \ Dialog techniczny - Świadczenie usług sprzątania w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica. \

  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
  1. Ogłoszenie o dialogu technicznym
  2. Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego
  3. Załącznik A
  4. Załącznik B
  5. Załącznik C
  6. Załącznik D
  7. Załącznik E
  8. Załącznik F
  9. Załącznik G
  10. Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego
  11. Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego z dnia 26.08.2019 r.
  12. Protokół z przeprowadzonego dialogu technicznego z dnia 29.08.2019 r.
  13. Odpowiedzi na pytania do dialogu technicznego II
  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra