strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Szpital Specjalistyczny w Pile serwis informacyjny 
Informacje Podstawowe
 • Status Prawny
 • Dane teleadresowe
 • Struktura Organizacyjna
 • Administracja
 • RADA SPOŁECZNA
 • Dyrekcja Szpitala
 • Część Medyczna
 • Oddziały
 • Poradnie
 • Zakłady i Pracownie
 • Akty Prawne
 • Statut
 • Regulamin
 • Budżet
 • Dane ekonomiczne
 • Majątek
 • Ogłoszenia
 • Karta Praw Pacjenta
 • Zamówienia Publiczne
 • Ogłoszenia Przetargów
 • Platforma zakupowa
 • Inne
 • Misja
 • Zakres usług
 • Cennik Usług Medycznych
 • Przetargi na dzierżawę nieruchomości
 • Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Nieudostępniono w BIP
 • KONKURS NA WYBÓR BROKERA
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Administracja \ RADA SPOŁECZNA \

    Rada Społeczna

  UCHWAŁA NR
  RADY POWIATU w PILE
  z dnia listopada 2019 roku


  w sprawie  powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile
  im. Stanisława Staszica


  Na podstawie 48  ust. 5 i 6 pkt 2 lit a i b  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
  o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2190  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


  § 1. Powołuje się Radę Społeczną przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica  w składzie:

  1. Eligiusz Komarowski - przewodniczący,
  2. Adam Bogrycewicz - członek, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego
  3. Marcin Karolewski - członek, przedstawiciel  Naczelnej Rady Lekarskiej,
  4. Lidia Michalak - członek, przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  5. Krzysztof Pabich - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  6. Marian Madej - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  7. Maria Bratkowska - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  8. Almuetaz Bellah Nasrullah - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  9. Arkadiusz Kubich - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  10. Marek Kamiński - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  11. Przemysław Pochylski - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  12. Henryk Stokłosa - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  13. Monika Kubiak-Majewska - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  14. Agnieszka Magnucka - członek, przedstawiciel Rady Powiatu,
  15. Janusz Kubiak - członek, przedstawiciel Rady Powiatu.

  § 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do zwołania pierwszego  posiedzenia Rady.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 

  Realizacja Akcess-Net - BIP v2.0 góra